Η AΧΑ Ασφαλιστική είναι μέλος του ομίλου AXA, που είναι ηγέτης στον κλάδο κάλυψης χρηματοοικονομικών κινδύνων και διαθέτει το μεγαλύτερο ασφαλιστικό brand παγκοσμίως σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Interbrand.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2007 και προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, με ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα ασφαλίσεων ζωής, υγείας, και περιουσίας καθώς και προγράμματα επένδυσης κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα στον τομέα της ασφάλισης προσφέρει, ασφαλίσεις οχημάτων, κατοικιών, νοσοκομειακής περίθαλψης και εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων υγείας, σκαφών, προσωπικών ατυχημάτων, ταξιδιών αλλά και ασφαλίσεις επιχειρήσεων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, μεταφορών, περιβαλλοντικών κινδύνων, κατασκευών και τεχνικών έργων.

Η διάθεση των υπηρεσιών της AXA ασφαλιστικής γίνεται μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβούλων του δικτύου της, ανεξάρτητων ασφαλιστικών μεσιτών και πρακτόρων καθώς και των καταστημάτων και του ιστοτόπου της Alpha Bank με την οποία έχει μια μακρόχρονη και αποκλειστική συνεργασία.